Scroll to top

Projekt START!

Projekt START łączy ekspertów z uczniami szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest edukacja młodzieży w obszarach uzupełniających program szkolny oraz przygotowujących do “dorosłego życia. Założeniem projektu było zorganizowanie warsztatów dających konkretne umiejętności doświadczenie, którego uczestnicy będą mogli skorzystać w rzeczywistości.  

Pilotażowy projekt obejmował pisanie CV oraz umiejętność autoprezentacji. W dalszych etapach będziemy skupiać się na ekonomii i zarządzaniu funduszami, psychologii, budowaniu pewności siebie, analizie swoich mocnych i słabych stron oraz edukacji środowiskowej.  

Forma współpracy bazuje na spotkaniach klasy oraz mentora-eksperta z danej dziedziny. 
 

Forma projektu:

  • Warsztaty
  • Szkolenia
  • Prezentacje

Przed rozpoczęciem projektu organizujemy z zainteresowaną grupą młodzieży warsztat, podczas którego określamy ich potrzeby – to oni decydują o tematyce warsztatów oraz są zaangażowani w ich organizację.

Chcesz z nami współpracować przy tym wydarzeniu?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!

Szukamy prowadzących – z najróżniejszej tematyki!

Zgłoś się do nas poprzez uzupełnienie wzoru ofery, który następnie możesz wysłać na nasz adres tu@ambasadaspolecznosci.org.pl

Obserwuj nas!