Projekt START

Projekt START

Projekt START to cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich, których celem było podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych oraz przekazanie wiedzy na temat aktualnego rynku pracy. Projekt składał się z warsztatu badania potrzeb, na podstawie którego dobrana została tematyka kolejnych warsztatów, dotyczących zdrowia psychicznego, metod radzenia sobie ze stresem, samorozwoju w aspektach zawodowych (tworzenie CV, rozmowa kwalifikacyjna) i finansowych (tworzenie i zarządzanie budżetem) oraz z zakresu przedsiębiorczości OneDayCEO, podczas którego uczestnicy tworzyli własne pomysły na biznes.

Zadanie publiczne zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn