Scroll to top
Aktualne projekty

DO IT! Development On an Individual Track

Poprzez ten projekt wspieramy świadomy rozwój osobisty nie tylko u polskiej młodzieży, ale także młodzieży z innych państw UE!